Zápis žáků do ŠD

Ve dnech od 7. června do 11. června 2021 se uskuteční zápis žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2021/2022.
Po vyplnění závazné přihlášky vám bude vedoucí vychovatelkou zasláno registrační číslo na váš email. Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout buď osobně v kanceláři školy každý den od 8:00 do 14:00 hodin, nebo je k dispozici v elektronické podobě níže.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte prosím do pátku 11. června, nejpozději do 15:00 hodin v kanceláři školy. Kladné rozhodnutí pod registračním číslem, bude oznámeno na webových stránkách školy a na úřední desce u hlavního vchodu do školy od pondělí 14. června 2021.

×