Zápis žáků do ŠD

Ve dnech od 6. června do 10. června 2022 se uskuteční zápis žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2022/2023.
Po vyplnění závazné přihlášky vám bude vedoucí vychovatelkou zasláno registrační číslo na váš email. Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout buď osobně v kanceláři školy každý den od 8:00 do 14:00 hodin, nebo je k dispozici v elektronické podobě níže.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte prosím do pátku 10. června, nejpozději do 15:00 hodin v kanceláři školy. Kladné rozhodnutí pod registračním číslem, bude oznámeno na webových stránkách školy a na úřední desce u hlavního vchodu do školy od pondělí 13. června 2022.

×