Ing. Karolína Tomšů

Mendelova univerzita Brno
Agronomická fakulta
Zemědělská specializace – Rozvoj venkova

Mendelova univerzita Brno
Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství odborných předmětů

×