ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Vážení rodiče,

pro školní rok 2021/2022 jsem vyhověla všem žádostem o přijetí do školní družiny.

Rodiče budoucích prvňáčků dostanou podrobnější informace na schůzce, která se bude konat 17. 6. v 16:30 ve škole, rodiče žáků druhého až čtvrtého ročníku, kteří měli zájem o možnost využívat školní družinu, budou informováni na konci srpna prostřednictvím Edookitu.

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období 12. 7. 2021 – 12. 7. 2024

Vážení zákonní zástupci,
z navržených kandidátů byly na volební období od 12. 7. 2021 do 12. 7. 2024 zvoleny paní Kateřina Pikovská a paní Karina Zaoralová. Voleb se zúčastnilo 269 voličů, volební účast byla 64,35 %.
Děkuji všem kandidátům za projevenou ochotu při nominaci na volební listinu. Všem voličům děkuji za volební účast.
Mgr. Jana Pazderová

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vážení,
ZŠ Svitavy, Felberova 2 prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Jany Pazderové vyhlašuje zakázku.

Název zakázky:
„Vypracování konceptu a architektonické studie na vybudování zázemí pro školní družinu na ZŠ Svitavy, Felberova 2 za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb“.

Druh zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek začíná 31. 5 2021 a končí dnem 14. 6. 2021 v 16:00. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy ke stažení

Rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vzhledem k mimořádným opatřením probíhal letos zápis žáků do 1. ročníku nestandardním způsobem. Uskutečnila se pouze formální část bez přítomnosti dětí.

Zápis proběhl ve dnech od 19. do 22. 4. a zákonní zástupci budoucích žáků měli několik možností, jak se zúčastnit. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohli vyplnit online a odeslat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky, nebo ji přinést do školy osobně. Všichni spádoví žáci dostali navíc žádost v tištěné podobě přímo domů, do poštovní schránky.

Řízení se zúčastnilo celkem 55 předškoláků. 16 rodičů z tohoto počtu žádá o odklad školní docházky svého dítěte, což znamená, že momentálně je do budoucích prvních tříd přijato 39 žáků.

Všem budoucím školáčkům přejeme, aby si ještě plně užívali období bezstarostných her a zábavy a těšíme se na první setkání s rodiči na informativní schůzce, která je naplánována na 17. června v 16:30.

Rozdělení žáků do tříd

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Naše škola jde vstříc moderním technologiím

V prosinci jsme uskutečnili přestavbu jedné ze dvou počítačových učeben, která zjednoduší její správu a povede k zefektivnění výuky. Učebna využívá moderní řešení zobrazovacích jednotek a centrálního serveru a žáci ji budou moci začít plně využívat, jakmile se vrátí zpět do školy, nejen v hodinách informatiky. Celý článek