Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

Od 1. 7. 2020 do 24. 8. 2020 bude škola fungovat v režimu úředních dní (pondělí, středa), a to v následujícím časovém harmonogramu:

ČERVENEC
01. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
08. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
13. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
15. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
20. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
22. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
27. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
29. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin

SRPEN
03. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
05. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
10. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
12. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
17. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
19. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
24. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin

Přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, díky tomu, že nám bylo umožněno otevřít 6. oddělení školní družiny, vyhověli jsme všem žádostem o přijetí na školní rok 2020/2021. Rodiče žáků budoucích prvňáčků dostanou podrobnější informace na schůzce, která se koná 16. 6. v 16:30 ve škole, rodiče žáků druhého až čtvrtého ročníku, kteří měli o možnost využívání školní družiny zájem, budou informováni na konci srpna prostřednictvím Edookitu.

Rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením probíhal letos zápis žáků do 1. ročníku nestandardním způsobem. Uskutečnila se pouze formální část bez přítomnosti dětí.

Zápis proběhl ve dnech od 20. do 23. 4. a zákonní zástupci budoucích žáků měli několik možností, jak se zúčastnit. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohli vyplnit online a odeslat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky, nebo ji přinést do školy osobně. Všichni spádoví žáci dostali navíc žádost v tištěné podobě přímo domů, do poštovní schránky.

Řízení se zúčastnilo celkem 56 předškoláků. 13 rodičů z tohoto počtu žádá o odklad školní docházky svého dítěte, což znamená, že momentálně je do budoucích prvních tříd přijato 43 žáků.

Všem budoucím školáčkům přejeme, aby si ještě plně užívali období bezstarostných her a zábavy a těšíme se na první setkání s rodiči na informativní schůzce, která je naplánována na 16. června v 16:30.

Rozdělení žáků do tříd

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku