Sebeobrana

V pondělí 21. 10. proběhl na naší škole výchovný a praktický kurz sebeobrany, na kterém si žáci pod vedením Bc. Romana Zatloukala, dlouholetého instruktora reálné sebeobrany a trenéra oddílu sebeobrany, mohli vyzkoušet jednoduché a efektivní techniky. Pro žáky prvních ročníků to byla první zkušenost, pro žáky druhých a třetích ročníků byl připraven kurz navazující a rozšiřující. Ti už se s obrannými technikami setkali podruhé, někteří dokonce potřetí. Celý článek