Miniolympiáda z přírodovědy

Vybraní žáci naší školy z pátého ročníku se dne 5. 11. 2019 zúčastnili Miniolympiády z přírodovědy na Gymnáziu v Moravské Třebové. Soutěž byla zaměřena na vědomosti z učiva přírodovědy a poznatky z denního života. Pro žáky byl navíc připraven zábavný program v učebně chemie, fyziky a biologie. Výsledky soutěže byly skvělé. Celý článek

Exkurzně-adaptační pobyt Budislav

Ve dnech 17. – 20. září se žáci šestých tříd tradičně zúčastnili exkurzně-adaptačního pobytu v obci Budislav. Program byl zaměřen na stmelení kolektivu, seznámení s novými třídními učiteli a na terénní badatelskou výuku.
Úterní dopoledne bylo věnováno jednoduchým hrám na rozvoj spolupráce ve třídách a odpoledne žáci vyrazili prozkoumat Budislav a její okolí. Kromě pískovcových útvarů v obci navštívili také činný lom na diorit (žulu). Večerní program se nesl v duchu hlubšího seznamování v rámci jednotlivých tříd. Celý článek

Enviromentální pobyt v Oucmanicích

Hned druhý zářijový týden vyrazili žáci IV. B a V. C na třídenní pobyt v přírodě s EVVO tematikou (EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) do ekocentra Paleta v Oucmanicích. Podobně jako v loňském roce strávily děti krásné chvíle v příjemném prostředí venkovského statku, kde pro ně byl připravený program s názvem Kousky přírody, jehož cílem je vést děti k pochopení vztahů mezi člověkem a životním prostředím, utváření kladného vztahu k přírodě a rozvoj úcty k životu. Celý článek

Ukliďme Česko 2019

V pátek 5. 4. se ZŠ Felberova zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko, jejíž hlavní část probíhala v sobotu 6. 4. na území celé České republiky.
Z naší školy vyrazilo na úklid Lánů a přilehlého okolí celkem 10 tříd. Počasí nám přálo a sběrači se opravdu snažili. Co šlo, se pokusili také vytřídit.
Tématem letošního úklidu byly pneumatiky. Těch se nám podařilo uklidit 9. Největší nepořádek byl za železniční tratí od zahrádek k Zámečku. Kromě pneumatik jsme zde našli takové skvosty, jako bylo obložení staré lednice, koberce či autosklo.  Celý článek