Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – proškolení pedagogů

Dne 7. 9. 2015 proběhl přímo na naší škole seminář k výzvě MŠMT č. 56, která se týká čtenářských dílen, jejichž prostřednictvím budeme usilovat o zvýšení zájmu žáků o četbu knih a o zlepšení jejich individuálních čtenářských schopností. Celý článek