Dalešice, Dukovany, VIDA park

Dne 7. 5. 2019 proběhla fyzikálně-chemická exkurze pro vybrané žáky osmých a devátých ročníků. Nejprve jsme se vydali do VIDA parku v Brně, kde si žáci prošli stálou expozici. Mohli si vyzkoušet překřičet tryskáč, sestavit DNA či moderovat počasí jako v televizi, sledovali elektrický oblouk, jak stoupá po žebříku atd.
Naše druhá zastávka byla ve vodní elektrárně v Dalešicích, kde nám paní průvodkyně řekla vše důležité o její historii a fungování. Poté jsme zhlédli připravený dokument a prohlédli jsme si vodní turbíny. Celý článek

Hra 3IQ

Dne 15. 5. 2019 jsme se připojili k ostatním svitavským školám a zúčastnili jsme se pokusu o celorepublikový rekord ve hře 3IQ. Vše spočívalo v tom, že si během jednoho dne tuto hru zahraje co možná nejvíce osob. V loňském roce nám rekord utekl o 100 hráčů, budeme tedy držet palce, aby se nám ho tentokrát podařilo překonat. Celý článek

HelloGoodbye

V úterý 7. května navštívili naši školní družinu čtyři lektoři z jazykové školy HelloGoodbye a věnovali se našim prvňáčkům. Rozmanitými aktivitami v tělocvičně, u interaktivní tabule a také při výtvarném tvoření se děti pod jejich vedením procvičily v anglickém jazyce. Celý článek

Pohár rozhlasu

Atletické klání završilo 7. května již tradičně školní sportovní rok. Žákyně a žáci ZŠ Felberova bojovali za své týmy ve sprintu, vytrvalostním běhu, skocích, hodech, vrzích, štafetách. Na atmosféře i celkovém nasazení bylo vidět, že atletika je prostě královská disciplína. Družstva děvčat získala bronzová umístění, starší chlapci skončili čtvrtí. Celý článek