Rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vzhledem k mimořádným opatřením probíhal letos zápis žáků do 1. ročníku nestandardním způsobem. Uskutečnila se pouze formální část bez přítomnosti dětí.

Zápis proběhl ve dnech od 19. do 22. 4. a zákonní zástupci budoucích žáků měli několik možností, jak se zúčastnit. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohli vyplnit online a odeslat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky, nebo ji přinést do školy osobně. Všichni spádoví žáci dostali navíc žádost v tištěné podobě přímo domů, do poštovní schránky.

Řízení se zúčastnilo celkem 55 předškoláků. 16 rodičů z tohoto počtu žádá o odklad školní docházky svého dítěte, což znamená, že momentálně je do budoucích prvních tříd přijato 39 žáků.

Všem budoucím školáčkům přejeme, aby si ještě plně užívali období bezstarostných her a zábavy a těšíme se na první setkání s rodiči na informativní schůzce, která je naplánována na 17. června v 16:30.

Rozdělení žáků do tříd

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Naše škola jde vstříc moderním technologiím

V prosinci jsme uskutečnili přestavbu jedné ze dvou počítačových učeben, která zjednoduší její správu a povede k zefektivnění výuky. Učebna využívá moderní řešení zobrazovacích jednotek a centrálního serveru a žáci ji budou moci začít plně využívat, jakmile se vrátí zpět do školy, nejen v hodinách informatiky. Celý článek

Učíme se orientovat podle plánků

V rámci dvoutýdenního tématu KRAJINA KOLEM NÁS si žáci z 3. B vytvořili model města. Pomocí něj jsme společně vyvodili princip zobrazování krajiny na rovinu. Následovalo tvoření vlastního plánku města či třídy, kde jsme se snažili zachytit objekty z ptačí perspektivy.
Orientaci podle plánku si děti vyzkoušely i v reálném venkovním prostředí. Třída byla rozdělena na dvě skupiny – holky a kluky. Úkolem bylo najít cíl na plánku. Dospěláci dětem vůbec neradili, a tak byla cesta k cíli zdlouhavá, ale nakonec úspěšná. Celý článek

Vánoce v muzeu

V pondělí 14. prosince jsme s 2. C navštívili muzeum. Přestože musela být letošní prohlídka pojatá jinak, vůbec nám to nevadilo. Děti se dozvěděly, jaké byly vánoční zvyky našich předků, jak trávili advent a také jakým způsobem se tvoří a jak funguje betlém. Některé děti velmi zaujala jeho mechanika. Zakoupili jsme si drobné dárečky a nakonec jsme si odnášeli svůj vlastní betlém, který jsme si sami vyrobili. Celý článek