Náš školní výlet

Ve středu 4. června jsme se vypravili na zámek Potštejn. Jeli jsme autobusem a cesta byla příjemná. Když jsme přijeli na místo, odložili jsme si batůžky a vyrazili jsme na prohlídku zámku. Přivítal nás šašek Klopítko, který nás také prováděl a řekl nám o ztraceném obraze.

Potom nás zavedl za hraběnkou Annou Marií Chamaré. Dokonce jsme jí mohli vybrat šaty! Navštívili jsme laboratoř kouzelníka Lukuluse, který zkusil na paní učitelce nový lektvar, aby se do něho zamilovala. A další vyzkoušel na nás, abychom ztratili paměť. U kouzelníka jsme nakonec našli obraz, který se ztratil. V Pohádkově jsme hledali deset pohádek. Všechny jsme je vyjmenovali a za to jsme dostali odměnu. Nakonec jsme v zámecké zahradě podle mapy procházeli stanoviště a plnili různé úkoly a v zámecké cukrárně jsme si koupili zmrzlinu. Ze zámku jsme se potom vydali do velkého kopce na hrad Potštejn, odkud byl krásný výhled do krajiny. Výlet se nám moc líbil! Jeďte se také podívat na zámek do Potštejna! A vyšlapejte si i na hrad!

Za třídy 3. A a 3. B napsala Emma Vyskočilová.