Spolupráce se základní školou v městě Perečín

Od letošního školního roku spolupracuje „Felberka“ se základní školou v městě Perečín na Zakarpatské Ukrajině. Ukrajinskou delegacijsme přivítali ve středu 20. září. Navštívil nás ředitel školy, jeho zástupkyně pro první stupeň a učitelé anglického a německého jazyka a tělesné výchovy. Spolu s nimi dorazilo také deset dětí, které byly ubytovány v rodinách našich žáků.V dopoledních hodinách měli všichni možnost navštívit výuku, na odpoledne byl připravenýspolečný pestrý program. Nechyběla v něm návštěva muzea či bazénu ani bowlingové klání. Naši hosté se seznámili s památkami Svitav a Litomyšle, večer jsme s učiteli poseděli v přátelské atmosféře. Čas uběhl jako voda a už v neděli jsme se museli rozloučit.

Za měsíc nás na oplátku čeká výjezd na Ukrajinu. Všichni, kterých se to týká, se těší, že se opět setkají se svými novými přáteli a poznají jejich domov.

Naše velké poděkování patří všem rodičům, kteří zajistili ubytování pro ukrajinské žáky, ukázali jim, jak se u nás žije, a připravili pro ně kulturní program na víkend.

Do budoucna přejeme hodně dalších studijních úspěchů!