Pasování druháčků

Spanilá rytířka a statečný rytíř přijeli v pondělí 2. října z hradu Svojanova, aby v krásném sále Ottendorferova domu za účasti rodičů, prarodičů, čtenářů i nečtenářů pasovali naše druháčky na rytíře čtenářského řádu.

Získat titul rytíře čtenářského řádu si však děti musely zasloužit. Zpívaly písničku, přednášely básničky a hlavně předvedly rytířce a rytíři, že umí číst! Oba soustředěně poslouchali každého malého čtenáře a poté přizvali všechny děti ke slavnostnímu složení slibu a k pasování.

Slibuji, ve jménu všech krásných knížek – pohádek, příběhů a básniček:

Budu se vždy chovat jako rytíř čtenářského řádu. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu mít knížky rád. Budu se ke knížkám chovat opatrně a s úctou.

Děti dostaly knížku, upomínkový list, průkazku do knihovny a další milé dárky.

Děkujeme pracovnici knihovny paní Jindře Soudkové a rytířce a rytíři z hradu Svojanova za přípravu této milé akce.

Jana Vlčková, Jiřina Novotná