Exkurze čtvrtých tříd do Květné Zahrady

V pátek 29. září jsme navštívili 400 let starý statek v Květné u Poličky, kde žijí a pracují „potřební“ lidé. Měli jsme možnost vidět pravou zabíjačku, dozvěděli jsme se, jak se chovají a pasou kozy, ovce, koně a krávy a jak se správně starat o prasata, králíky, slepice a psy.

Obdivovali jsme marmeládovnu, sušárnu ovoce a moštárnu, které byly nově vybudované ze staré sýpky. Také jsme navštívili místní sýrárnu, kde jsme se podívali, jak se vyrábějí sýry, a obdivovali jsme maminku naší žákyně, která ručně vyrábí korbáčky. Domů jsme si přivezli nejen zážitky z krásně prožitého dne, ale také výborné sýry, které jsme si mohli přímo na místě zakoupit. Děkujeme paní Odvářkové za zorganizování této zajímavé exkurze.

Hana Vaisová