Exkurzně-adaptační pobyt žáků šestého ročníku

Od 12. do 15. září se třídy šestého ročníku zúčastnily exkurzně-adaptačního pobytu v Budislavi. Jeho náplní nebylo jen stmelování kolektivu a seznámení s novými třídními učiteli, ale čekaly nás také environmentální procházky.

První den jsme navštívili záchrannou stanici Pasíčka a při krátkém výletu po okolí jsme zjistili zajímavé informace o Budislavi. Ve středu jsme prošli skalní město Maštale a monitorovali jsme kvalitu vody v říčce Novohradce. Ve čtvrtek jsme si vyzkoušeli pozorování jednotlivých biotopů, chytali jsme hmyz a určovali rostliny. Odpoledne jsme mikroskopovali, pracovali s mapou a poznávali přírodniny. Na závěr nás čekal obávaný test, který však nakonec všichni bez problémů zvládli. Večerní program nám přijeli zpříjemnit „parlamenťáci“. Počasí nám vcelku přálo, domů jsme se vraceli plni nových zážitků a očekávání, jaké že to tedy na tom druhém stupni bude.