Halloween na Felberce

Dne 31. 10. 2017 probíhal na naší škole pod taktovkou žákovského parlamentu Felberácký Halloween.

Žáci, ale i někteří učitelé a asistentky dorazili do školy v maskách. V každé třídě byla zvolena nejlepší maska, vítězové třídních kol se pak ve finále utkali o dort pro celou třídu, který pro ně „parlamenťáci“ vlastnoručně upekli.

Za 1. stupeň zvítězila Barbora Janků (V. A) a za 2. stupeň Sára Hicklová (IX. B). Vítězkám gratulujeme a zároveň děkujeme parlamentu za uspořádání této příjemné školní akce.