Uklízíme Česko

V rámci největší celosvětové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko (http://www.uklidmecesko.cz) se rozhodla přiložit ruku k dílu také naše škola. Do úklidu se zapojilo celkem 11 tříd, což je dohromady téměř 250 dětí. Na předem vytipovaná místa vyrazili žáci v pátek 6. dubna.

Zaměřili se především na okolí školy, travnaté plochy v sídlištní zástavbě a dětská hřiště. Některé třídy vyrazily vyčistit Park patriotů, Vodárenský les či větrolam za ulicí Antonína Slavíčka. Celkově se nám podařilo vysbírat asi 450 kg odpadu, v němž byly nejvíce zastoupeny igelitové obaly a PET lahve. Častým „úlovkem“ byly také lahve od alkoholických nápojů a plechovky. Mezi nejkurióznější „nálezy“ patřily koberec, starý kufr či pneumatiky.

Všem zúčastněným děkujeme za to, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a za to, že šli příkladem ostatním obyvatelům města.

Na blížící se Den Země připravujeme projekt na téma spotřebitelské chování. Druhý stupeň se zapojí do kampaně Jeden svět na školách, nazvané Nekup to. Cílem projektového vyučování bude vést žáky k pochopení životního cyklu výrobků módního průmyslu, k tomu, aby si uvědomili dopady současného způsobu fungování módního průmyslu na stav životního prostředí a k zamyšlení nad tím, co mohou sami udělat pro to, aby životní prostředí příliš nezatěžovali.

Doprovodnou aktivitou bude zorganizování Blešího trhu, na kterém proběhne výměna nejen nepotřebného oblečení, ale také hraček a knih. Další z připravovaných aktivit bude vlastní výroba nového produktu z nepotřebného kusu oblečení, uspořádáme také sběr starého textilu pro Charitu.

První stupeň se zapojí do projektu Umíme žít bez odpadu?, kde se žáci mimo jiné zkusí zamyslet nad tím, co všechno lze dělat s rozbitými a nepotřebnými věcmi.