Škola hrou

V tomto školním roce proběhly na naší škole již potřetí edukativně stimulační skupiny, které jsou zaměřené na rozvoj schopností a dovedností předškoláků, kteří se chystají do prvního ročníku.

Od 1. 2. 2018 jsme se po dobu deseti týdnů pravidelně jedenkrát týdně scházeli ve dvou skupinách společně s dětmi i jejich rodiči a hravou formou jsme rozvíjeli schopnosti a dovednosti potřebné pro osvojení čtení, psaní a počítání. Každá lekce trvala vždy šedesát minut. Do skupin se přihlásili rodiče s dětmi, kteří měli pocit, že jejich syn nebo dcera potřebuje blíže poznat prostředí školy, nebo že by měli s dětmi docvičit grafomotoriku, zdokonalit sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu a zlepšit matematické představy, a také rodiče, kteří vědí, že jejich děti jsou úzkostlivé a plaché a dělá jim problém adaptace v novém prostředí. Jednu skupinu vedly Mgr. Dana Machová a Mgr. Michaela Kudrnová a druhou skupinu Mgr. Renata Veselá a paní vychovatelka Eva Vojtová. Spolupráce s rodiči byla příjemná a pro obě strany obohacující. Rodičům i dětem se tyto hodiny na naší škole velmi líbily a my se těšíme na další vzájemnou spolupráci příští rok, kdy se děti stanou žáky naší školy. Společný čas, který rodiče se svými dětmi strávili při činnostech ve skupinách, byl jak pro ně, tak pro jejich děti velice přínosný. V příštím školním roce budeme v pořádání těchto přípravných skupin opět pokračovat.