Přírodovědné vycházky druháčků

Teplý červnový týden jsme využili k vycházkám do přírody. K výukovému tématu „Léto“ jsme se vydali k Vodárenskému lesu. Venku v přírodě bylo krásně…….

Cestou jsme určovali podle klíče rostliny na loukách a polích, v lese jsme si zopakovali druhy stromů a vše, co roste v lese. Cestou jsme navíc pozorovali živočichy, kteří stejně jako my hledali příjemný stín lesa. V tomto týdnu jsme se ještě vydali do parku J. Palacha, tužkou nebo uhlem jsme kreslili stromy, které jsme si předtím pojmenovali. Při práci ve skupinách jsme si upevnili znalosti z prvouky o přírodě a připomněli si chování v přírodě před prázdninami.