Žákovský parlament

Jako každý rok i letos odvedl žákovský parlament hromadu výborné práce.

 Začali jsme s adaptačním kurzem pro žáky 6. ročníku v Budislavi, kde se „parlamenťáci“ šesťákům představili a připravili pro ně večerní program. Druhou akcí tohoto roku byla oslava Halloweenu, na kterou přišli žáci do školy v hrůzostrašných, nebo naopak roztomilých maskách. Nejlepší masky byly oceněny dortem, který pro ně „parlamenťačky“ vlastnoručně upekly.

Další větší akcí bylo uspořádání vánočního turnaje. Letos se poprvé soutěžilo nejenom ve vybíjené, ale i ve florbalu.

Další akcí, na které se žákovský parlament podílel, byl Den Země, pořádaný p. uč. Dědičem. Parlamenťáci vysvětlili ostatním spolužákům, o jaké aktivity půjde, přichystali „platidlo“ na „bleší trh” a pomáhali i se samotnou organizací dne.

Dále se parlament postaral o klidný průběh hry IQ3, do které jsme se zapojili s ostatními svitavskými školami, abychom pomohli vytvořit celorepublikový rekord.

V letošním roce uspořádal žákovský parlament celoškolní soutěž nazvanou Jedinečné dny. Každý měsíc byl vyhlášen jeden den, kdy se žáci měli obléci podle daného tématu. V této soutěži bylo ve finále úspěšných hned 6 tříd, pro které byl jako odměna připraven hodinový bowling.

I žákovský parlament byl školou odměněn za svoji práci. Dne 20. 6. 2018 jsme se vydali na Laser Game do Brna. Nejenom že jsme si hru velmi užili, ale také jsme měli možnost s sebou vzít a poznat budoucí nové členy parlamentu z pátých tříd.

Touto cestou bych chtěla „parlamenťákům“ ještě jednou moc poděkovat za skvělou práci a budu se těšit na naše další společné akce v příštím roce.

Lenka Dobešová