Atletický trojboj v družině

Středa 18. června byla pro děti ve školní družině dlouho očekávaným dnem. Čekalo je totiž velké sportovní zápolení nazvané Atletický trojboj. Soupeřilo se ve skoku dalekém, hodu do dálky a běhu.

Vítězové všech kategorií a disciplín byli odměněni medailí, diplomem a drobnými věcnými odměnami. Ošizeni ale nezůstali ani ostatní, méně úspěšní závodníci. Jejich velkou snahu jsme ocenili malou sladkostí a velkým uznáním. Všichni totiž závodili naplno a to se cení.

Těšíme se na příští ročník :)!