Dějepisné učivo ve výuce třídy V. B zážitkovou formou

Žáci třídy V. B navštívili výstavu Svitavské osmy, která se zaměřuje na historii našeho města a proměny Svitav během více jak jednoho století. Děti bádaly nad historií Svitav, řešily záludné úkoly týkající se našich státních symbolů a navíc se setkaly i s opravdovými živými osobnostmi první republiky. Prohlédly si také vlastnoruční podpis prezidentů T. G. Masaryka a Václava Havla. Na závěr se prošly po historickém náměstí v dobovém oblečení. Byla to krásná a zajímavá výstava plná zážitků.