Spolupráce s předním českým odborníkem

Spolupráce s předním českým odborníkem Naše škola se dlouhodobě věnuje problematice práce s dětmi s autismem. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s předním českým odborníkem v této oblasti, panem PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D. z organizace NAUTIS, který se ve své terapeutické činnosti věnuje nejen samotným dětem s autismem, ale i jejich rodinám a odbornému personálu, který s nimi pracuje. Každý měsíc zavítá do naší školy, kde mohou jeho poradenské služby využít nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelé. Rádi bychom nabídli pomoc i dalším dětem a rodičům ve Svitavách, kteří mohou v případě zájmu kdykoli kontaktovat ředitelku školy, Mgr. Janu Pazderovou. V souvislosti s výše jmenovanými aktivitami byla naše škola nominována na cenu APLAUS, která se uděluje jednotlivcům a organizacím pomáhajícím lidem s autismem. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. dubna 2019 na půdě Poslanecké sněmovny ČR.