Zpívání pro radost

V úterý 28. 5. jsme v naší škole škole připravili příjemné hudební a divadelní odpoledne, během kterého se nám podařilo potěšit naše spoluobčany ze Seniorcentra z Lánů, které je kousek od nás.
Bylo pěkné, že se zde setkala důchodová generace seniorů s malými předškoláčky ze sboru Svitaváček z Mateřske školy Větrná, kteří jim pod vedením sbormistryně Radky Jůzové zazpívali pěkné dětské písničky pro radost.
Také děti z druhého ročníku naší školy si připravily krátký program – povídání o tom, co pro ně znamená jejich babička a dědeček, spojené s přáním pro potěšení, které všem babičkám a dědečkům věnovaly.
Poslední částí našeho setkání bylo divadelní představení Titanic v provedení žáků sedmého ročníku pod vedením pana učitele Štrycha.
Nakonec si naši milí hosté pochutnali na kávě a moučníku, který pro ně připravily šikovné paní kuchařky z naší školní jídelny.
Bylo to pěkné a radostné odpoledne a všichni se už těšíme na další společné setkání.