Školní družina na výletě

V pátek 31. 5. 2019 se děti z prvního a pátého oddělení školní družiny vydaly na turistický výlet do Bonanzy ve Vendolí.
Naše cesta vedla přes Park patriotů, kde měly děti za úkol vyplnit pracovní list zaměřený na poznávání tamějších vyřezaných dřevěných soch. Aby nám i pak cesta lépe ubíhala, hráli jsme během ní různé hry.
Po příchodu do Bonanzy se děti svezly na koních, zahrály si další hry, a kdo chtěl, mohl si opéct špekáčky. Protože jsme byli unavení, cestu zpátky ke škole jsme si zkrátili a vrátili jsme se linkovým autobusem. Počasí bylo nádherné a děti si výlet maximálně užily.