Enviromentální pobyt v Oucmanicích

Hned druhý zářijový týden vyrazili žáci IV. B a V. C na třídenní pobyt v přírodě s EVVO tematikou (EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) do ekocentra Paleta v Oucmanicích. Podobně jako v loňském roce strávily děti krásné chvíle v příjemném prostředí venkovského statku, kde pro ně byl připravený program s názvem Kousky přírody, jehož cílem je vést děti k pochopení vztahů mezi člověkem a životním prostředím, utváření kladného vztahu k přírodě a rozvoj úcty k životu.V přímém kontaktu s přírodou poznávaly děti, jaké jsou základní podmínky pro život a základní typy ekosystémů, ve kterých žijeme. Společně pozorovaly louku, les, rybník, pole a zahrádku, dozvěděly se něco o jejich přirozených obyvatelích i o tom, jaký vliv na ně máme my lidé. Navíc si mohly vyzkoušet řadu zajímavých činností, kterým se věnovali naši předkové, kteří měli k přírodě mnohem blíže než my v naší dnešní uspěchané době.