Exkurzně-adaptační pobyt Budislav

Ve dnech 17. – 20. září se žáci šestých tříd tradičně zúčastnili exkurzně-adaptačního pobytu v obci Budislav. Program byl zaměřen na stmelení kolektivu, seznámení s novými třídními učiteli a na terénní badatelskou výuku.
Úterní dopoledne bylo věnováno jednoduchým hrám na rozvoj spolupráce ve třídách a odpoledne žáci vyrazili prozkoumat Budislav a její okolí. Kromě pískovcových útvarů v obci navštívili také činný lom na diorit (žulu). Večerní program se nesl v duchu hlubšího seznamování v rámci jednotlivých tříd.
Druhý den podnikli šesťáci celodenní exkurzi do přírodní rezervace Maštale, při které se dozvěděli spoustu přírodovědných a zeměpisných informací. V jejím průběhu také plnili několik nelehkých úkolů v třídních týmech a vyzkoušeli si biomonitoring říčky Novohradky. Večer vyráběli pasti na chytání hmyzu a zahráli si několik stmelovacích her.
Čtvrtek se z větší části nesl v duchu vzdělávacích aktivit. Dopoledne proběhla přírodovědná vycházka kolem rybníků, během které žáci pomocí klíčů určovali dřeviny a byliny. V odpoledních hodinách procvičovali práci s buzolou a mapou, kreslili plánek, poznávali dřeviny a živočichy vázané na stanoviště rybníků a měli také možnost zahrát si pohybové hry. Večer si napsali závěrečný test a zbytek dne jim zpříjemnili „parlamenťáci“ programem u ohně a večerní hrou.
V pátek po vysilujícím úklidu a vyhodnocení úlovků ze zemních pastí proběhlo závěrečné hodnocení. Pobyt byl zakončen exkurzí do záchranné stanice pro volně žijící zvířata Pasíčka, kterou jsme navštívili cestou domů.
I přes poměrně chladné počasí se podařilo splnit všechny naplánované aktivity a žáci z pobytu odjížděli plni dojmů, zážitků a nových kamarádství.