Malé ohlédnutí do doby (ne)dávno minulé

Žáci devátého ročníku navštívili putovní výstavu nazvanou Než přišla svoboda, kterou u příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravila čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem. Dvacet venkovních panelů mapuje nejdůležitější oblasti života v letech 1968–1989 v Pardubickém kraji a jeho městech (doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní prostředí, zemědělství, fenomén panelových sídlišť, oslavy povinných výročí nebo underground) a změny, ke kterým mohlo díky revoluci dojít.
Kromě seznámení se základními fakty prostřednictvím moderátora výstavy i panelů samotných čekal návštěvníky také doprovodný program. Žáci si vyzkoušeli, jak se vázal pionýrský šátek i jak komplikovaný byl nácvik průchodu kontaminovaným pásmem, mohli si vyplnit výjezdní doložku nebo si zacvičit sestavu z jedné z posledních spartakiád. Na památku si někteří z nich odnesli předměty neodmyslitelně spjaté s prvomájovým průvodem, vlastnoručně vyrobenou holubici míru a samozřejmě nezbytné papírové mávátko.