Tvořivé dopoledne v muzeu

V pondělí 7. 10. strávily děti z II. B ve svitavském muzeu. Nejprve si prohlédly práci řemeslníků, kteří pracují na tvorbě největšího betlému v ČR, a blíže se při tom seznámily s prací řezbáře. Řezbářské umění si poté také samy vyzkoušely.
Dále jsme navštívili výstavu Krajina pětkrát jiná, kde jsme měli možnost prohlédnout si přírodu zachycenou prostřednictvím různých výtvarných technik. Pomocí výtvarného umění jsme se dostali i do říše snů. Před vlastní tvůrčí činností se děti seznámily s různými malířskými a kreslířskými nástroji a technikami a po zbytek návštěvy pak tvořily společné dílo, které je opravdu velkolepé.