Sebeobrana

V pondělí 21. 10. proběhl na naší škole výchovný a praktický kurz sebeobrany, na kterém si žáci pod vedením Bc. Romana Zatloukala, dlouholetého instruktora reálné sebeobrany a trenéra oddílu sebeobrany, mohli vyzkoušet jednoduché a efektivní techniky. Pro žáky prvních ročníků to byla první zkušenost, pro žáky druhých a třetích ročníků byl připraven kurz navazující a rozšiřující. Ti už se s obrannými technikami setkali podruhé, někteří dokonce potřetí.
Žáci trénovali použití svého hlasu k přivolání pomoci, učili se sebeobraně pomocí škrábání či kopání a tomu, jak využít momentu překvapení útočníka k útěku do bezpečí.
U žáků, kteří tento kurz absolvovali vícekrát, bylo vidět, že už vědí, jak se mají v krizové situaci chovat. Bylo to znát v síle hlasu, kterým se snažili přivolat pomoc, a byli také pohotovější v reakcích.
Umět si v nebezpečí zachovat chladnou hlavu a vědět, jaké obranné techniky použít, to je pro život hodně důležité a my jsme moc rádi, že v této oblasti můžeme našim dětem nabídnout pomoc a profesionální rady a že máme možnost nechat je vyzkoušet si, co umí, v praxi pod vedením odborníka.
Mockrát děkujeme panu Zatloukalovi a jeho týmu za nadšení a profesionalitu, se kterou dětem předávají své zkušenosti, a věříme, že v naší spolupráci budeme i nadále pokračovat v dalších společných lekcích.