DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

  1. NÁVRAT ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD OD 11. 5. 2020
  2. NÁVRAT ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ OD 25. 5. 2020
  3. HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020

NÁVRAT ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD OD 11. 5. 2020

Na základě rozhodnutí ministerstva školství je v rámci rozvolňování opatření stanovených vládou možné od 11. 5. 2020 opět vzdělávat žáky devátých tříd v hlavních předmětech (český jazyk a matematika) za účelem přípravy na přijímací zkoušky v budově školy. Žáci musí být přihlášeni nejpozději do 7. 5., po tomto datu již není možné provádět změny. Složení výukových skupin je neměnné. V okamžiku nástupu do školy bude vedena docházka a v případě nepřítomnosti musí být každá absence řádně a včas omluvena.

Každý žák bude mít s sebou alespoň dvě roušky a sáček na jejich uložení. Veškerá další ochranná opatření budou zajištěna v souladu s vládním nařízením.

Pro žáky je možné na dny výuky zakoupit obědy za zvýhodněnou cenu (objednat si je můžete v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 461 534 413 od 8:00 do 12:30 hodin). Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle stanovených hygienických norem.

Žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou i nadále pracovat distančně jako doposud. Distanční výuka všech žáků bude i nadále probíhat také v ostatních předmětech.

NÁVRAT ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ OD 25. 5. 2020

Dále je na základě rozhodnutí ministerstva školství v rámci rozvolňování opatření stanovených vládou možné od 25. 5. 2020 opět vzdělávat žáky prvního stupně v budově školy. Navíc budou moci v omezeném režimu využít služeb školní družiny.

Zákonní zástupci musí své dítě přihlásit nejpozději 18. 5., jinak již nebude možné, aby se docházky účastnilo. Složení výukových skupin je neměnné s platností do 30. 6. 2020. Žáci budou do školy docházet denně, v souvislosti s hygienickými opatřeními bude probíhat skupinová výuka v maximálním počtu 15 dětí. V případě, že bude ve třídě překročena tato stanovená hranice, bude třída rozdělena do dvou skupin. Pokud třídní učitel nebude spadat do kategorie osob s rizikovými faktory, bude vyučovat jednu z těchto skupin. Druhou skupinu bude vyučovat jiný pověřený pedagogický pracovník.

Výuka bude probíhat v upraveném režimu, výchovné předměty buď nebudou, nebo budou časově omezeny. Výuka cizího jazyka bude i nadále probíhat distanční formou (ministerstvo školství nedoporučuje střídání pedagogů v rámci jedné skupiny). V okamžiku nástupu do školy bude vedena docházka a v případě nepřítomnosti musí být každá absence řádně a včas omluvena.

Žáci budou ke vstupu do školy používat hlavní vchod, kde si je vyzvedne jejich vyučující a odvede je buď do šaten, nebo do třídy, kde budou mít pro účely přezouvání a odkládání svrchního oděvu vytvořené zázemí. Rodiče nebudou mít do budovy školy přístup, ranní družina nesmí být poskytována.

Po skončení výuky odcházejí děti ze školy (v případě, že na ně budou rodiče čekat před budovou, musí mít nasazenou roušku a dodržovat stanovené dvoumetrové rozestupy), zbytek skupiny předá vyučující dalšímu pedagogickému pracovníkovi, který žáky odvede na oběd a poté případně i do školní družiny. Z oběda odcházejí děti v rámci své skupiny samy. Ze školní družiny si budou zákonní zástupci děti vyzvedávat po domluvě přes kancelář, na kterou zazvoní u hlavního vchodu, nebo budou děti odcházet samy na základě předchozí domluvy. Družina bude otevřena do 15:00, příp. do 16:00 hodin podle počtu skupin a žáků.

Každý žák bude mít s sebou alespoň dvě roušky a sáček na jejich uložení. Veškerá další ochranná opatření budou zajištěna v souladu s vládním nařízením.

Pro žáky je možné zakoupit obědy za zvýhodněnou cenu. Stravování ve školní jídelně bude probíhat dle stanovených hygienických norem.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020

Žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou i nadále pracovat distančně jako doposud.

Při závěrečném hodnocení žáků budou učitelé vycházet z podkladů získaných během měsíce února a části března, k tomu podpůrně využijí hodnocení výsledků za první pololetí a hodnocení práce během distanční výuky s ohledem na podmínky žáka. Je možné hodnotit i slovně. Žáka lze hodnotit nedostatečně.

Vysvědčení bude žákům předáno 30. 6. dle aktuální epidemiologické situace.

Čestné prohlášení

Metodika MŠMT