Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

Od 1. 7. 2020 do 24. 8. 2020 bude škola fungovat v režimu úředních dní (pondělí, středa), a to v následujícím časovém harmonogramu:

ČERVENEC
01. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
08. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
13. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
15. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
20. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
22. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
27. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
29. 7. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin

SRPEN
03. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
05. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
10. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
12. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
17. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
19. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin
24. 8. 2020 – od 8:00 do 14:00 hodin