Učíme se orientovat podle plánků

V rámci dvoutýdenního tématu KRAJINA KOLEM NÁS si žáci z 3. B vytvořili model města. Pomocí něj jsme společně vyvodili princip zobrazování krajiny na rovinu. Následovalo tvoření vlastního plánku města či třídy, kde jsme se snažili zachytit objekty z ptačí perspektivy.
Orientaci podle plánku si děti vyzkoušely i v reálném venkovním prostředí. Třída byla rozdělena na dvě skupiny – holky a kluky. Úkolem bylo najít cíl na plánku. Dospěláci dětem vůbec neradili, a tak byla cesta k cíli zdlouhavá, ale nakonec úspěšná.
Téma bylo zakončeno představením různých typů map. Zobrazování výšky v krajině jsme si názorně představili pomocí brambor, děti tak lépe porozuměly principu vrstevnic v turistických mapách.