ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2020

Formuláře:

 1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
 2. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 3. ZÁPISNÍ LIST PRO RODIČE VŠECH DĚTÍ
 4. DOTAZNÍK PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

Vážení rodiče, 

vzhledem k vládním nařízením a mimořádným opatřením bude i v letošním roce probíhat zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bez přítomnosti dětí a bude mít pouze formální část. 

Zápis bude probíhat ve dnech od 12. 4. do 26. 4. 2021 do 16:00.

Vaší povinností je podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky (formuláře najdete od 1. 4. do 26. 4. 2021 na webových stránkách školy; dětem, které bydlí ve spádových ulicích k naší škole, je vhodíme do schránky).

Správní řízení bude zahájeno nejdříve prvním dnem stanoveným pro zápis do 1. třídy, tj. 12. 4. 2021.

Z následujících možností si Vyberte způsob, jak žádost podáte:

1. PATŘÍ VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ (PODLE BYDLIŠTĚ) DO NAŠÍ ŠKOLY?

Ve čtvrtek 1. 4. obdržíte přímo do schránky obálku s potřebnými formuláři.
Ty doma vyplníte, přiložíte k nim prostou kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad školní docházky také prostou kopii doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obálku s dokumenty následně doručíte do 26. 4. 2021 do 16:00 hod. přímo do školy, kde bude před budovou umístěna speciální schránka označená slovem ZÁPIS, do které ji vhodíte, nebo ji zašlete poštou na adresu školy (Základní škola Svitavy, Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy-Lány) tak, aby byla škole doručena nejpozději 26. 4. 2021 do 16:00 hod. Obálku označíte slovem ZÁPIS.

Nemáte-li možnost pořídit kopie požadovaných dokumentů, můžete si je nechat udělat v kanceláři školy, kam se však musíte předem objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému (odkaz viz níže).

2. MÁTE INTERNET A TISKÁRNU?

Od 1. 4. do 26. 4. 2021 vyplníte online žádost o přijetí (společně se Zápisním listem a dotazníkem) nebo žádost o odklad na webových stránkách školy. Formuláře vytisknete, vlastnoručně podepíšete, vložíte do obálky spolu s prostou kopií rodného listu dítěte (v případě žádosti o odklad školní docházky také s prostou kopií doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa) a buď osobně
přinesete do školy do 26. 4. 2021 do 16:00 a vhodíte ji do speciální schránky označené slovem ZÁPIS, která bude před budovou umístěna, nebo ji zašlete poštou na adresu školy (Základní škola Svitavy, Felberova 2, Felberova 669/2, 568 02 Svitavy-Lány) tak, aby byla škole doručena nejpozději 26. 4. 2021 do 16:00 hod. Obálku označíte slovem ZÁPIS.

3. MÁTE INTERNET, ALE NEMÁTE TISKÁRNU?

Od 12. 4. do 26. 4. 2021 vyplníte online žádost o přijetí (společně se Zápisním listem a dotazníkem) nebo žádost o odklad ve formuláři na webových stránkách školy a zároveň si prostřednictvím našeho rezervačního systému (odkaz viz níže) zarezervujete datum a čas v termínu zápisu(19. – 22. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin), kdy se dostavíte
k osobnímu podání přihlášky
do hlavní budovy školy.

Nejdříve uložíte Vaší žádost o přijetí nebo žádosti o odklad na Váš flash disk (nebo jiné zařízení) ve formátu pdf, ve škole Vám pak tuto přihlášku vytiskneme k osobnímu podpisu a ověření údajů. S sebou si přinesete rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (v případě žádosti o odklad povinné školní docházky také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa). Správní řízení bude zahájeno datem podpisu na přihlášce.

4. MÁTE INTERNET A ELEKTRONICKÝ PODPIS?

Od 12. 4. do 26. 4. 2021 vyplníte online žádost o přijetí (společně se Zápisním listem a dotazníkem) nebo žádost o odklad ve formuláři na webových stránkách školy. Poté žádost uložíte ve formátu pdf, elektronicky ji podepíšete a spolu s prostou kopií rodného listu dítěte (v případě žádosti o odklad povinné školní docházky také s prostou kopií doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa)pošlete na e-mail skola@zsfelberova.svitavy.cz.

Nelze poslat pouze prostý e-mail bez elektronického podpisu!

5. MÁTE INTERNET A DATOVOU SCHRÁNKU?

Od 12. do 26. 4. 2021 vyplníte online žádost o přijetí (společně se Zápisním listem a dotazníkem) nebo žádost o odklad ve formuláři na webových stránkách školy. Poté žádost uložíte ve formátu pdf a odešlete do datové schránky školy gfmmsv2 s prostou kopií rodného listu dítěte (v případě žádosti o odklad povinné školní docházky spolu s prostou kopií doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

6. NEMÁTE INTERNET – NEMŮŽETE VYPLNIT WEBOVÝ FORMULÁŘ?

Dostavíte se osobně do školy, kde vyplníte a podepíšete žádost přímo na místě, a to v termínu od 19. do 22. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin. S sebou přinesete rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (v případě žádostio odklad povinné školní docházky také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa). 

 

 

  

REZERVAČNÍ SYSTÉM

(kliknutím budete přesměrováni na rezervační systém)

 

DŮLEŽITÉ!!!

Doplňující informace:

 • Před budovou školy budou v době zápisu 19. – 22. 4. 2021 (13:00 – 16:00 hodin) k dispozici jednorázové rukavice. Prosíme o to, abyste si je před vstupem oblékli a měli je po celou dobu nasazené. V budově školy a před školou používejte respirátor.
 • Z důvodu mimořádného opatření Vás žádáme o dodržování bezpečnostních odstupů při čekání na vlastní zápis v budově školy.
 • Osobní podání žádosti o přijetí/odklad s využitím rezervačního systému minimalizuje riziko zvýšené koncentrace osob v době mimořádného opatření.
 • V případě velkého zájmu o třídu ZAČÍT SPOLU (zaškrtnout v dotazníku) budeme postupovat podle data přijatých žádostí o přijetí dítěte.
 • Při osobním podání žádosti o přijetí/odklad bez rezervačního systému budou žádosti zapisovány podle pořadí příchodu zákonných zástupců. Je třeba počítat s možností delších prodlev.
 • Každé žádosti o přijetí/odklad bude systémem automaticky přiděleno registrační číslo, které slouží k zveřejnění seznamu přijatých dětí.
 • Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to dne 27. 4. 2021 od 8:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
 • Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem u hlavního vchodu školy, dále na webových stránkách školy. Předpokládané datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 28. 4. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí/odkladu uchazeče bude zákonnému zástupci doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou.
 • Po ukončení mimořádných opatření bude zorganizováno společné setkání rodičů dětí přijatých do 1. třídy, aby se seznámili s třídními učiteli a prostředím školy. Zákonní zástupci budou o termínu informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti.

Svitavy, 12. 3. 2021

Jana Pazderová, ředitelka školy