Den zdraví

Třída VIII.A navštívila ve čtvrtek 24. 4. 2014, Svitavskou nemocnici, a. s., která u příležitosti Dne zdraví nabídla návštěvníkům zážitkové prezentace významných oblastí péče o zdraví. Žáci přihlíželi resuscitaci pacienta na „živém“ modelu, kterou si pak mohli na umělém modelu sami nacvičit.