Ekologická beseda: Tonda obal na cestách

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se žáci naší školy zúčastnili výchovného programu na téma recyklace a ochrana životního prostředí. Nejdříve se formou poutavé přednášky dozvěděli, kolik spaloven a skládek odpadu je nejen v České republice, ale i v zahraničí, jakým způsobem spalovny a skládky fungují a v čem spočívají jejich výhody a nevýhody.

Poté zhlédli několik krátkých filmů o třídění a recyklaci odpadů, především papíru, plastu a skla. Přednášející měl s sebou také mnoho příkladů toho, co se dá z recyklovaných látek vytvořit, a děti měly možnost si jednotlivé výrobky zblízka prohlédnout.

Pro žáky nižších ročníků byla připravena i krátká soutěž. Každý dostal obrázek nějakého předmětu, obalu či odpadku (např. plastové láhve, skleněných střepů, plechovky, látky, baterie apod.) a měl ho vhodit do správného kontejneru.

Ekohra všechny žáky zaujala, navíc se dozvěděli spoustu nových informací a uvědomili si, proč je nutné třídit odpad.