Okresní kolo ve vybíjené

Dne 14. 4. 2015 se družstvo dívek a chlapců naší školy zúčastnilo okresního kola ve vybíjené 4. a 5. tříd. Po urputném boji se děvčata umístila na čtvrtém místě a družstvo chlapců na skvělém místě druhém. Děkujeme za reprezentaci školy a krásný výsledek na tomto turnaji!