wb30

I v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém mohou najít řadu testů, dotazníků a cvičení vhodných na domácí přípravu do školy. Nová přístupová hesla žáci obdrželi na začátku školního roku.