Vycházka do Vodárenského lesa

V rámci hodiny prvouky jsme se vydali s dětmi do Vodárenského lesa. Naučná stezka nás vedla kolem mokřin, po pěšinách, lávkách, podél potoka.  Děti pozorovaly stromy, poznávaly rostliny, zvířata… Zajímavé bylo i pozorování přírody pomocí dalekohledů. Během cesty získávaly děti ve skupinách body za správné odpovědi, v závěru jsme vyhodnotili nejlepší tým. Příjemné bylo posezení se svačinou ve stínu stromů.