Felberiáda 2015

V úterý 9. června se ve svitavském kulturním centru uskutečnil první ročník Felberiády. Děti si pod vedením svých učitelů připravily pestrý program. Jejich vystoupení moderovali žáci devátých tříd, které se na konci rozloučily ohlédnutím za svými školními léty. Představení bylo určeno nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. Sál byl zaplněn do posledního místa a všichni účinkující byli po zásluze odměnění velkým potleskem.

Felberiáda se setkala s obrovským úspěchem a všichni se už těšíme na její pokračování v příštích letech.