Den dětí v družině

V úterý 2. června oslavovaly děti ve školní družině Mezinárodní den dětí. Počasí nám tento rok přálo, a tak se veškeré soutěžení a zábava mohly odehrávat na školním sportovním areálu. Bylo zde připraveno devět stanovišť, kde děti získávaly žetony, které si v závěru odpoledne vyměnily za bonbónky. S organizací zábavného odpoledne pomáhaly žákyně třídy 9. A, kterým tímto děkujeme.