Velikonoční výstava

Ve dnech 15. a 16. 4. 2014 se v prostorách naší školy uskutečnila tradiční velikonoční výstava, nazvaná Velikonoce na Felberce. Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvory našich žáků, zakoupit si drobné dárkové předměty s velikonoční tematikou a vyzkoušet si výrobu nejrůznějších velikonočních a jarních dekorací.

Akce se velmi vydařila a setkala se s kladným ohlasem z řad široké veřejnosti. Děkujeme pracovníkům školy, rodičům žáků a všem ostatním, kteří se na přípravě výstavy a tvořivých dílniček podíleli, a těšíme se na další společné velikonoční setkání v roce 2016.