Beseda v nízkoprahovém klubu Díra

Dne 2. 5. 2014 se v nízkoprahovém klubu Díra, který sídlí v suterénu školy, uskutečnila preventivně-výchovná beseda s názvem Vybrané problémy moderní doby. Zúčastnili se jí žáci sedmých a osmých ročníků naší školy.

Přednášejícím byl pedagog brněnské základní školy Mgr. Karel Žák, který se mimo své povolání dlouhodobě zabývá zejména problémy týkajícími se zveřejňování fotografií a videozáznamů z hlediska ochrany osobnosti a šíření dětské pornografie, dále pak bezpečným seznamováním po internetu a problematikou pohlavního zneužívání. Žáci si rozšířili své znalosti v této oblasti, zejména z hlediska trestního práva.