Exkurze žáků devátého ročníku do elektráren Dalešice a Dukovany

Ve čtvrtek 26. 5. se žáci devátého ročníku vydali na společnou exkurzi do elektráren v Dalešicích a Dukovanech, během níž si názorně obohatili své znalosti z hodin fyziky. 

Vybaveni pracovními listy vyrazili nejdříve na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Z výkladu a krátkého promítaného dokumentu se dozvěděli řadu informací o stavbě a údržbě hráze a o funkci a využití přehrady. Poté se vydali do nitra elektrárny, kde si mohli prohlédnout turbíny, generátory a potrubí sloužící k přivádění přehradní vody do elektrárny. Po skončení prohlídky se žáci přesunuli do nedaleké jaderné elektrárny Dukovany. Tam zhlédli animovaný film objasňující pojem energetický mix, následovaný krátkým filmem věnovaným tematice jaderných elektráren. Pak na žáky čekalo šest „barevných zastávek“ vybavených modely a doplněných digitálními vstupy, které se věnovaly různým aspektům výroby jaderné energie. Žáci se tak dozvěděli řadu informací o fungování vodních okruhů, parogenerátorech, reaktoru a jaderném palivu.