Úspěšná Felberiáda

 

Po náročné přípravě a nekonečném nacvičování v jednotlivých třídách prvního stupně a v devátých ročnících jsme si konečně v úterý dopoledne poprvé vzájemně ukázali svá vystoupení v sále Fabriky.

Vládla zde výborná atmosféra, významnou roli hrála také podpora od spolužáků. Od páté hodiny odpolední, kdy začalo druhé představení, pak byli svědky našeho snažení i rodiče a známí zúčastněných žáků. Program zaujal svou pestrostí a nadšením všech účinkujících. Veškerá vystoupení měla u diváků velký ohlas. Večer byl zakončen rozloučením letošních deváťáků, které bylo dojemné i veselé.

Poděkování patří realizačnímu týmu: paním učitelkám Haně Vaisové, Dagmar Škorpíkové a Kateřině Kotkové, panům učitelům Milanu Štrychovi a Miroslavu Svojanovskému a v neposlední řadě také paní učitelce Leoně Sehnalové za uspořádání výstavy žákovských prací.

Přejeme všem klidný závěr školního roku a hezké prázdniny.