Dětský den v Parku Jana Palacha

Je sobota 4. června, krásný slunečný den a Park Jana Palacha se jen hemží dětmi i „dospěláky“. Svitavané zde totiž slaví Den dětí.

Již tradičně má při této příležitosti v parku svoje stanoviště i naše škola. Kromě informací o nás, speciálního trička nebo placky s logem školy u nás bylo možné získat i „bodík“ do hrací karty za lov háčkovaných rybiček a dalších vodních živočichů. Navíc si děti mohly sestavit a následně odnést domů krásné dřevěné autíčko nebo slepit papírovou květinu.

Žákům naší školy patřilo také završení celého kulturního programu, který sobotní odpoledne doplňoval. Svoje umění a dovednost předvedly děti nejdříve v gymnastickém vystoupení pod vedením pana učitele Jiřího Petra, následoval country tanec dětí ze školní družiny, který secvičily spolu s paní vychovatelkou Evou Vojtovou, a celý program zakončila třída IV. C, která si spolu se svojí paní učitelkou Veronikou Laštovicovou připravila ukázku street dance.