Interes

Interes

Interes

(informační technologie realizované spoluprací)

V projektu Interes je naše škola zapojena formou partnerství pod MU Brno. Projekt reflektuje aktuální stav ICT ve vzdělávání v ČR a především naléhavou potřebu funkční a systematické implementace dotykových ICT do edukační praxe konkrétních škol, která zatím není kvalitně saturována. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ a v menší míře SŠ, primárně z malotřídních venkovských škol mimoadministrativní centra i dopravně dostupné DVPP. Realizační tým MU koncipoval tyto provázané cíle a způsoby jejich plnění: 

 • vytvořit na platformě MU znalostní on-line prostředí pro sdílení odborného vzdělávacího obsahu, zkušeností ivýzkumů pro dobu udržitelnosti a následné období,
 • uspořádat pro cílovou skupinu ředitelů vzdělávací a sdílecí odbornou konferenci s experty z praxe,
 • vzdělat pedagogické pracovníky v elementární práci s dotykovými ICT,
 • vést mentoring a koučink s pedagogickými pracovníky k dotykovým ICT v oborových didaktikách,
 • připravit ke všem prezenčním aktivitám e-learningovou oporu,
 • provést evaluaci, výzkumně ji zpracovat a publikovat.

Zapojení naší školy do projektu:

 • Možnost pořízení dotykových zařízení jako dalšího stupně zlepšování využití stávajících technologií ve škole.
 • Aktivity zaměřené na ředitelku školy s cílem optimalizovat kompetence v oblastech projektového a bezpečného řízení školy 21. století.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti dotykových zařízení, které umožní funkční a systematická provázanost tradičního a inovativního přístupu k edukačnímu procesu.
 • Kvalitativní posun v ICT kompetencích, kterýbude východiskem zvýšení motivace žáků,a tím získání lepší funkční gramotnosti.
 • Spoluutváření znalostního portálu i perspektivní cesty spolupráce v partnerství právě s Masarykovou univerzitou, s jejíž odbornou a pedagogickou úrovní máme v oblasti řízení škol i v oblasti DVPP a poradenství vynikající zkušenosti.