1. STUPEŇ

Invalid shortcodeMgr. Věra Ducháčková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická Fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Kateřina Kotková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Michaela Kudrnová
Technická univerzita Liberec
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Prohloubený studijní program: Specifické poruchy učení a chování
Invalid shortcodeMgr. Dana Machová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Hana Mauerová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Kateřina Pavelková
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Učitelství pro 1. stupeň
Invalid shortcodeMgr. Zuzana Ryšánková
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMiroslav Smolej
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Romana Štoudková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická Fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodePaedDr. Hana Trtílková
Univerzita J. E. Purkyně Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Hana Vaisová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Renata Veselá
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Invalid shortcodeMgr. Jana Vlčková
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy