1. STUPEŇ

Mgr. Věra Ducháčková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická Fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Kateřina Kotková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Michaela Kudrnová
Technická univerzita Liberec
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Prohloubený studijní program: Specifické poruchy učení a chování
Mgr. Dana Machová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Hana Mauerová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Kateřina Pavelková
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Učitelství pro 1. stupeň
Mgr. Zuzana Ryšánková
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Miroslav Smolej
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Romana Štoudková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická Fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
PaedDr. Hana Trtílková
Univerzita J. E. Purkyně Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Hana Vaisová
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Renata Veselá
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Mgr. Jana Vlčková
Pedagogická fakulta Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základní školy