2. STUPEŇ

Invalid shortcodeMgr. Alena Ancinová
Univerzita Palackého Olomouc
Pedagogická fakulta
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk, hudební výchova
Invalid shortcodeMgr. Martin Cedzo
Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Tělesná výchova a základy techniky
Invalid shortcodeMgr. Eva Černá
Univerzita Karlova Praha
Fakulta matematicko-fyzikální
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika
Invalid shortcodeMgr. Pavel Dědič
Univerzita Palackého Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Učitelství biologie, zeměpisu, geologie pro střední školy
Invalid shortcodeMgr. Kateřina Kembitzká
Univerzita Palackého Olomouc
Pedagogická fakulta
Učitelství anglického jazyka, výchovy pro zdraví pro 2. stupeň základních škol
Invalid shortcodeMgr. Bc. Vlasta Lanžhotská
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruský jazyk, občanská výchova
Německý jazyk a literatura pro základní a střední školy
Invalid shortcodeMgr. Magdaléna Lněničková
Pedagogická fakulta univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogika – sociální práce
Český jazyk a literatura – společenské vědy
Invalid shortcodeMgr. Jana Machová
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství anglického jazyka, českého jazyka pro základní školy
Invalid shortcodeMgr. Tereza Mlatečková
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Filologie, Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, německý jazyk
Masarykova Univerzita Brno
Filozofická fakulta
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Invalid shortcodeMgr. Lenka Machová
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství českého jazyka, francouzského jazyka pro základní školy
Invalid shortcodeMgr. Jana Ovadová
Univerzita Palackého Olomouc
Fakulta tělesné výchovy
Učitelství hudební výchovy, tělesné výchovy pro základní školy
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Anglický jazyk a literatura pro základní školy
Invalid shortcodeMgr. Dana Šafářová
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství matematiky, zeměpisu pro základní školy
Invalid shortcodePhDr. Miloslav Štrych
Univerzita J. E. Purkyně Brno
Filozofická fakulta
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk, dějepis
Invalid shortcodeIng. Petra Šudáková
Vysoké učení technické v Brně - finanční management, podnikové finance a obchod
Národní institut pro další vzdělávání - pedagogika
Invalid shortcodeIng. Karolína Tomšů
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská specializace – Rozvoj venkova
Mendelova univerzita Brno
Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství odborných předmětů
Invalid shortcodePetra Víšková
Univerzita Palackého
Pedagogická fakulta
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova, biologie
Invalid shortcodeMgr. Tomáš Vrba
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
Učitelství občanské, technické a informační výchovy pro základní školy