ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Invalid shortcodeMgr. Hana Preclíková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
Specializace:
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
DPS Arteterapie
Invalid shortcodeMgr. Monika Čuhelová
Psycholog
Masarykova univerzita Brno
Fakulta sociálních studií
Psychologie
Invalid shortcodeMgr. Veronika Laštovicová
Univerzita Palackého Olomouc
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Speciální pedagogika – specializace:
logopedie, psychopedie, surdopedie