ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Invalid shortcodeMgr. Hana Preclíková
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika
Specializace:
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
DPS Arteterapie
Invalid shortcodeMgr. Monika Čuhelová
Psycholog
Masarykova univerzita Brno
Fakulta sociálních studií
Psychologie