ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Jana Pazderová – výchovný poradce
email: jana.pazderova@zsfelberova.svitavy.cz
tel: 461 534 935

Mgr. Věra Tláskalová – výchovný poradce
email: skola@zsfelberova.svitavy.cz
tel: 461 532 815

Mgr. Kateřina Kembitzká – metodik prevence
email: katerina.kembitzka@zsfelberova.svitavy.cz
tel: 461 534 325

Mgr. Hana Preclíková – speciální pedagog
email: hana.preclikova@zsfelberova.svitavy.cz
tel: 776 633 017

Mgr. Monika Čuhelová – školní psycholog
email: monika.cuhelova@zsfelberova.svitavy.cz
tel: 739 085 457